Düzenleme Komitesi

Jüri Üyeleri

Danışman Jüri Üyeleri

Osman Nuri UÇAN,(Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı)
Tomasz MALEC, Peyzaj Mimarı (Altınbaş Üniversitesi)
Derya GÜLEÇ ÖZER, Mimar (Altınbaş Üniversitesi)
Bülent AYBERK (İç Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı)

Asil Jüri Üyeleri

Orkunt TURGAY, İç Mimar (Altınbaş Üniversitesi)
Saadet AYTIS, İç Mimar (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Damla ALTUNCU, İç Mimar (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Yasemin ARPAÇ, İç Mimar (OFİST)
Umut ŞUMNU, İç Mimar (Başkent Üniversitesi)
Ebru Aras SALAH, Mimar

Yedek Jüri Üyeleri

Burçin Cem ARABACIOĞLU, İç Mimar (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Şebnem ERTAŞ, İç Mimar (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Raportörler;

Büşra BAŞJURT, Şehir Plancısı (Arş. Gör., Altınbaş Üniversitesi)
Merve AŞÇIOĞLU, İç Mimar (Araş. Gör., Altınbaş Üniversitesi)
Seniha Deniz YURTTAKAL, Mimar (Arş. Gör., Altınbaş Üniversitesi)