3.AURUM MİMARLIK ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI SONUÇLARI

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (AU) MİMARLIK BÖLÜMÜ

  1. AURUM MİMARLIK ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

“SİMBİYOTİK [MEKANLAR].1: OKUL

 

JÜRİ RAPORU

 

  1. AURUM MİMARLIK ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI “Simbiyotik [Mekanlar].1: Okul” yarışmasının değerlendirilme süreci, 19.06.2019 tarihinde Prof. Dr. Aykut Karaman’ın jüri başkanlığında asil jüri üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Akçay Kavakoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Nilay Özlü, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Çetin ve Dr. Öğr. Üyesi Çağda Özbaki’nin katılımıyla saat 11.00’de başlamıştır. Yarışmaya toplam 6 proje gönderilmiştir. 1 proje yarışma şartnamesinde belirtilen şartlara uymaması sebebiyle yarışma dışı bırakılmıştır.

 

Yarışma Dışı Bırakılan Projeler

3 Sıra No’lu proje, şartnamede açıkça belirtilmesine rağmen rumuz şartlarını sağlayamaması ve aynı rumuzla online kaydını gerçekleştirmemesi gerekçesiyle değerlendirmeye alınmamıştır.

 

1.Aşama

Bu aşamada projenin okul yapısını mekânsal ilişkiler ve ihtiyaçlar doğrultusunda analiz edebilmiş olması, eleştirel bir fikir ortaya koyabilmesi ve tanımlanan ihtiyaçları karşılamaya çalışacak bir tasarım önerisi oluşturulması beklenmiştir. Bu aşama için tüm yarışma projelerinin yeterli olduğu kabul edilmiş ve herhangi bir eleme yapılmamıştır.

2.Aşama

Bu aşamada projelerin okul yapısının mekânsal sorunlarını analiz etmenin ötesinde simbiyotik/simbiyoz kavramlarının mekânsal karşılıklarının aranması beklenmiştir.

 

1 Sıra No’lu projede, yörük çocuklarının okuma koşullarına ilişkin mekânsal problemleri dile getirmesi ve çözüm arama çabası olumlu bulunmuştur ancak simbiyotik/simbiyoz kavramlarını yeterince tartışmaması, projenin bir ek olma, birlikte yaşam koşullarını araştırma niteliği bulunmaması, önerilen yapının yere özgü niteliklerinin zayıf olması sebebiyle 5’e 0 oy birliğiyle elenmiştir.

 

5 Sıra No’lu proje, okul yapısı kapsamında yaptığı arayışlar dolayısıyla olumlu bulunmuş ancak simbiyotik kavramını yeterli oranda irdelemeden yeni bir okul yapısı önermiş olması gerekçesiyle 3’e 2 oy çokluğuyla elenmiştir.

 

 

 

 

 

 

ÖDÜL ALAN PROJELER

2 Sıra No’lu proje 5’e 0 oy birliği ile, 4 Sıra No’lu proje 5’e 0 oy birliği ile, 6 Sıra No’lu proje 3’e 2 oy çokluğu ile eşdeğer ödüle layık görülmüştür.

 

2 Sıra No’lu proje:

Simbiyotik mekân kavramını farklı ölçekte yapının gerek programatik gerekse tektonik bileşenlerine yansıtabilmiş olması olumlu bulunmuştur. Projenin yeterli detayda işlenmiş ve özenli bir sunum dili ile temsil edilmiş olması projenin öne çıkmasını sağlamıştır.

 

4 Sıra No’lu proje:

Simbiyoz kavramını yetkin bir kuramsal çerçevede tartışabilmiş olması olumlu bulunmuş, projenin diyagramatik bir anlatı kurularak temsil edilmesi özgün bulunmuştur.

 

6 Sıra No’lu proje:

Projede mekânsal temsillerin, analiz ve açıklamaların yeterince gelişkin olmamasına karşın simbiyoz kavramına getirdiği yorumun basit ve anlaşılır mekânsal çözümler barındırıyor olması olumlu bulunmuştur.

 

 

Jüri Başkanı

Prof.Dr.Aykut Karaman

 

 

 

 

                         Jüri Üyesi                                                                         Jüri Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Akçay Kavakoğlu                                      Dr. Öğr. Üyesi Deniz Çetin

 

 

 

 

 

Jüri Üyesi                                                                    Jüri Üyesi       

Dr. Öğr. Üyesi Çağda Özbaki                                           Dr. Öğr. Üyesi Nilay Özlü

 

 

 

Raportör                                                                       Raportör

Arş.Gör. Nur Banu Özbalta                                        Arş.Gör. Emirhan Kurtuluş

 

                                                                      

 

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (AU) MİMARLIK BÖLÜMÜ

3.AURUM MİMARLIK ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI: “SİMBİYOTİK [MEKANLAR] 1: OKUL”

 

SIRA NUMARASI VE RUMUZ EŞLEŞTİRMESİ

SIRA NO RUMUZ
1 34941
2 13697
3 220952
4 11619
5 36415
6 19977

 

 

*Ödül töreni ile ilgili bilgiler daha sonra duyurulacaktır