Başvuru Koşulları

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (AU) MİMARLIK BÖLÜMÜ
AURUM MİMARIK ÖĞRENCİ FİKİR YARIŞMASI: “FÜTÜRİSTİK KENTLER” ŞARTNAME

 

Specifications

Şartname

Yarışmanın Amacı:

 

Aurum Mimarlık Öğrenci Fikir Projesi Yarışmalarının amacı, Mimarlık öğrencilerinin fikirlerini tartıştıkları bir platform oluşturarak, yarışma kültürü ile mimarlık eğitimine katkıda bulunmaktır. Mimarlık öğrencilerinin yaşadıkları çevreye dair sorunları tespit ederek mimari çözümler ortaya koyması beklenmektedir. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan yarışmaya Türkiye üniversitelerinin Mimarlık bölümlerinde lisans ve yüksek lisans eğitimi gören öğrenciler başvurabilir.

 

Yarışmanın Şekli ve Türü:

 

Yarışma Mimarlık ve Tasarım Fakülteleri Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerinin katılımına açık, ulusal ve tek aşamalı bir öğrenci fikir projesi yarışmasıdır.

 

Yarışmanın Konusu:

 

Yarışma mimarlık ve kent yaşamının yakın geleceğine odaklanmaktadır. “Fütüristik Kentler” günümüzden 50 yıl sonra, 2068 yılındaki kentleri ve gündelik yaşantıyı öğrencilerin gözünden görmeyi hedeflemektedir. Öğrenciler tasarımları için kendi belirledikleri bir kenti ya da bölgeyi seçebilirler. Katılımcılardan seçtikleri kentin gelecekteki problemlerine ışık tutup çözümler ortaya koyarken kentin kültürel, ekonomik, politik, sosyal, ve sanatsal yapısı üzerine de fikirler üretmeleri beklenmektedir.

Fütüristik Kentler yarışmasındaki en önemli kavramlardan biri “Teknoloji”dir: Yarışmacılardan teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların değişen gündelik yaşam pratikleri, deneyimleri ve yeni kentsel mekân kullanımları üzerine farklı senaryolar oluşturması beklenmektedir.

Yarışmanın amacı, geleceğin tasarımcılarını ortak bir platformda buluşturarak bundan 50 sene sonra nasıl bir kentte yaşamak istediklerini sorgulamaktır. Yarışmanın hedefleri,

 • Kentsel bağlamda tasarım yapmak
 • Tasarımın mekânsal, fonksiyonel ve strüktürel olasılıkları üzerinde çalışmak
 • Sürekliliği olan bir yaşam ve dolaşım ağı tasarlamak
 • Teknolojinin mimarlık ve yapılı çevreye olan etkisini ortaya koymak,
 • Bütüncül bir yapılar sistemi oluşturmaktır.

Tasarımcıların seçtikleri kentler üzerinden aşağıdaki veya önerecekleri benzer sorunu/sorunları tespit etmesi ve çözüm önerileri sunmaları beklenmektedir:

 • Ulaşım
 • Barınma
 • Enerji verimliliği
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları
 • Sürdürülebilirlik
 • Akıllı şehirler
 • Gelecek kentleri
 • Teknoloji
 • Altyapı (ulaşım)
 • Tarım
 • İnsan Bilgisayar Etkileşimi

 

İletişim:

 

Adres:  Altınbaş Üniversitesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Mahmutbey Dilmenler Caddesi,   No:26, 34217 Bağcılar – İSTANBUL

 

Raportörlük:  Arş. Gör. Ece Konuk                ece.konuk@altinbas.edu.tr

Arş. Gör. Begüm Aktaş           begum.aktas@altinbas.edu.tr

 

Web: http://yarismalar.altinbas.edu.tr/ogrenci-proje-yarismalari/futuristik-kentler-aurum-mimarlik/

Yarışmaya Katılım Koşulları

-Birinci kategori lise öğrencilerine açıktır, bireysel katılım veya en fazla 3 kişilik grup olarak başvurulabilir. Grup üyeleri lise öğrencisi (Lise 1-2-3) olmak zorundadır.

-İkinci kategori ise lisans öğrencilerine açık olup, Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ve Peyzaj Mimarlığı’nda okuyan öğrenciler başvurabilirler. Bireysel katılım veya en fazla 3 kişilik grup olarak başvurulabilir.

Yarışmaya katılım için grup üyelerinden birinin web sitesindeki formu doldurup mail atarak kayıt olması gerekmektedir.

Jüri üyelerinin 1. derece akrabaları ve çalışanları yarışmaya katılamazlar.

Danışman Jüri Üyeleri

 

Osman Nuri Uçan (Prof Dr., AU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı)

Ayşe Erdem Aknesil (Prof Dr., AU)

Orkunt Turgay, İç Mimar (Dr.Öğr.Üyesi, AU)

 

Asil Jüri Üyeleri

 

Aykut Karaman, Şehir Plancısı-Mimar (Prof. Dr., AU) Jüri Başkanı

Funda Uz, Mimar (Doç. Dr., İTÜ)

Derya Güleç Özer, Mimar (Doç. Dr., YTÜ)

Deniz Çetin, Mimar (Dr. Öğr. Üyesi, AU)

Çağda Özbaki, Mimar (Dr. Öğr. Üyesi, AU)

 

Yedek Jüri Üyeleri

 

Ayşegül Akçay Kavakoğlu, Mimar (Dr. Öğr. Üyesi, AU)

Nilay Özlü, Mimar (Dr. Öğr. Üyesi, AU)

Türkan Nihan Hacıömeroğlu (Dr. Öğr. Üyesi,ESOGU)

 

Yarışmacılardan istenilenler ve teslim edilecek pafta boyut ve şekli

En fazla 2 A1 pafta teslim edilecek, paftalar yatay olarak planlanacak, paftalar sert bir zemine yapıştırılacaktır. Paftaların sağ üst köşesinde rumuz yer alacaktır.

Proje fikrini anlatan 1000 kelimelik bir proje metni teslim edilecektir. Bu metin A4 dosya formatında teslim edilecektir. İlgili metinler pafta üzerlerinde de yer alabilir.

Pafta sunum tekniği tekniği serbesttir, dijital araçlar kullanılabileceği gibi kolaj vb. tekniklerde kullanılabilir.

Ayrıca tüm belgeler CD’de teslim edilecektir.

Yarışma Takvimi

Yarışma İlanı: 30 Ocak 2017

Soru-cevapların yayınlanması: 10 Mart 2017 (sorular 5 Mart tarihine kadar raportörlüğe mail yoluyla iletilebilir. Cevaplar web sayfasında yayınlanacaktır.)

Yarışmaya kayıt süresi sonu: 01Mayıs 2017 (web sitesindeki form doldurularak kayıt yapılmalıdır)

Proje Teslimi:

24 Mayıs 2017 , 17:00’ye kadar (kargo ile yapılan gönderimlerde, kargoların 24 Mayıs saat 17:00 itibariyle gönderilmiş olması gerekmektedir. Kargo gönderildiğine ait faturanın ayrıca raportörlüğe mail olarak iletilmesi gerekmektedir.) Jüri toplanması:

31.05.2017-01.06 2017

Sonuçların Açıklanması:

02.06.2017

Sergi tarihi ve yeri daha sonra web sitesinde açıklanacaktır.

Tasarımların Teslim Yeri ve Şartları

Projeler aşağıdaki adrese elden veya posta yolu ile teslim edilecektir.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlık Sekreterliği
Mahmutbey Dilmenler Caddesi, No:26, 34217 Bağcılar – İSTANBUL

Rumuz, Ambalaj Esasları

Paftaların sağ üst köşesine 5 rakamlı bir rumuz yazılacaktır. Paftalar katlanmadan veya kıvrılmadan, sert bir zemine yapıştırılarak teslim edilecektir.

Kimlik Zarfı

Tüm ekip üyelerinin bilgilerinin (isim-soyisim, okuduğu okul, okuduğu bölüm) yer aldığı bir belge kimlik zarfı içerisinde teslim edilecektir. Kimlik zarfı kapatılmalı, üzerine “Kimllik zarfı” ibaresi konulmalı, ayrıca rumuz eklenmelidir. Ayrıca her ekip üyesine ait öğrenci belgesi de kimlik zarfı içerisinde yer almalıdır.

Öğrenci kimliklerini veya okul isimlerini ifade edecek hiçbir yazı veya resim paftalar üzerinde yer almamalıdır.