Düzenleme Komitesi

Danışman Jüri Üyeleri

 

Osman Nuri Uçan (Prof Dr., AU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı)

Ayşe Erdem Aknesil (Prof Dr., AU)

Orkunt Turgay, İç Mimar (Dr.Öğr.Üyesi, AU)

 

Asil Jüri Üyeleri

 

Aykut Karaman, Şehir Plancısı-Mimar (Prof. Dr., AU) Jüri Başkanı

Funda Uz, Mimar (Doç. Dr., İTÜ)

Derya Güleç Özer, Mimar (Doç. Dr., YTÜ)

Deniz Çetin, Mimar (Dr. Öğr. Üyesi, AU)

Çağda Özbaki, Mimar (Dr. Öğr. Üyesi, AU)

 

Yedek Jüri Üyeleri

 

Ayşegül Akçay Kavakoğlu, Mimar (Dr. Öğr. Üyesi, AU)

Nilay Özlü, Mimar (Dr. Öğr. Üyesi, AU)

Türkan Nihan Hacıömeroğlu (Dr. Öğr. Üyesi,ESOGU)