İletişim

Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Yerleşkesi

Tel: (0 212) 604 01 00
Mahmutbey Dilmenler Caddesi,  No:26, 34217 Bağcılar – İSTANBUL

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Mimarlık Bölümü

E-posta:

gulce.kirdar@altinbas.edu.tr

gozde.demir@altinbas.edu.tr

gorkem.gunay@altinbas.edu.tr