Yarışma Şartnamesi

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (AU) MİMARLIK BÖLÜMÜ

 1. AURUM MİMARLIK ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

“SİMBİYOTİK [MEKANLAR] 1: OKUL”

 

ŞARTNAME

 

Yarışmanın Amacı

Aurum Mimarlık Öğrenci Fikir Projesi Yarışmaları’nın amacı, öğrencilerin fikirlerini tartıştıkları bir platform oluşturarak, yarışma kültürü ile mimarlık eğitimine katkıda bulunmaktır. Mimarlık öğrencilerinin ve lise öğrencilerinin yaşadıkları çevreye dair sorunları tespit ederek mimari çözümler ortaya koyması beklenmektedir. 2019 Bahar Yarıyılı’nda üçüncüsü düzenlenecek olan yarışma iki kategoride açılmaktadır. Birinci kategoriye Türkiye’deki lise öğrencileri, ikinci kategoriye üniversitelerin Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde lisans veya yüksek lisans eğitimi gören öğrenciler başvurabilir.

 

Yarışmanın Şekli ve Türü

Yarışma lise öğrencileri ile Mimarlık ve Tasarım Fakülteleri lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımına açık, ulusal ve tek aşamalı bir öğrenci fikir projesi yarışmasıdır.

 

Yarışmanın Konusu

Yarışma mekan ilişkilerini ve mekansal ihtiyaçları “Simbiyoz” kavramı üzerinden irdelemeyi hedeflemektedir. Simbiyoz “birlikte yaşam” anlamına gelen biyolojik bir terimdir. Simbiyotik ilişkiler, iki taraf için de yararlı ya da bir taraf için yararlı diğer taraf için nötr olabilir. Simbiyotik [Mekanlar] 1: Okul fikir yarışması, okul yapılarında birlikte yaşama biçimleri üreten mekansallıkları mimari tasarım fikirleri üzerinden araştırmayı hedefler. Öğrencilerin okullarındaki mekansal potansiyelleri, problemleri ve olanakları keşfetmelerini; bu keşifler üzerinden “okul mekanları” ile simbiyotik ilişkiler kurabilecek “yeni mekanlar” tasarlamalarını teşvik eder. Yarışma kapsamında, okul yapılarında var olan ya da önerilen simbiyotik ilişkilerin tanımlanması; önerilecek mekanların kullanım biçimlerinin ve kullanım sürelerinin belirlenmesi; simbiyotik mekanların geçicilik-kalıcılık, hareketlilik-sabitlik, yeni üretim-var olanı dönüştürme gibi üretim ve yaşam biçimlerinin açıklanması beklenmektedir.

Yarışmanın amacı, geleceğin tasarımcılarını ortak bir platformda buluşturarak mekan ilişkilerini ve mekânsal ihtiyaçları “Simbiyoz” kavramı üzerinden irdelemeyi hedeflemektedir. Yarışmanın hedefleri,

 • Okulun mekânsal ilişkileri ve ihtiyaçları doğrultusunda eleştirel bir fikir ortaya koyabilmek,
 • Tanımlanan ilişkiler ile ihtiyaçları karşılayacak bir tasarım önerisi oluşturmak,
 • Tasarımın mekânsal, fonksiyonel ve strüktürel olasılıkları üzerinde çalışmaktır.

Tasarımcıların seçtikleri okul üzerinden aşağıdaki veya önerecekleri benzer sorunu/sorunları tespit etmesi ve çözüm önerileri sunmaları beklenmektedir:

 • Eğitim mekanları (Derslikler, stüdyolar, laboratuvarlar, vb.)
 • Yeme mekanları
 • Aktivite mekanları
 • Enerji verimliliği
 • Yenilebilir Enerji Kaynakları
 • Sürdürülebilirlik
 • Teknoloji
 • İnsan Bilgisayar Etkileşimi
 • Ulaşım

 

İletişim Bilgileri

Adres:

Altınbaş Üniversitesi,

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,

Mimarlık Bölümü

 

Mahmutbey Dilmenler Caddesi,   No:26, 34217 Bağcılar – İSTANBUL

 

Raportörlük:  Araş. Gör. Emirhan Kurtuluş             emirhan.kurtulus@altinbas.edu.tr

Araş. Gör. Nur Banu Özbalta            nur.ozbalta@altinbas.edu.tr

Web: http://yarismalar.altinbas.edu.tr/

 

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışma iki kategoriden oluşmaktadır.

 1. Kategori: Lise öğrencilerine açıktır, bireysel katılım veya en fazla 3 kişilik grup olarak başvurulabilir. Grup üyeleri 3. veya 4. Sınıf lise öğrencisi olmak zorundadır.

 

 1. Kategori: Lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açık olup, Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde okuyan öğrenciler başvurabilirler. Bireysel katılım veya grup olarak başvurulabilir.

 

Yarışmaya katılım için grup üyelerinden birinin web sitesindeki online başvuru formunu doldurup mail atarak kayıt olması gerekmektedir.

 

-Jüri üyelerinin 1. derece akrabaları ve çalışanları yarışmaya katılamazlar.

 

-Şartnamedeki koşulların değiştiği durumda İnternet sayfasından güncel koşullar takip edilmelidir.

 

-Katılım için gerekli şartları ve belgeleri sağlamayan, teslim şartlarını doğru şekilde yerine getirmeyen projeler diskalifiye edilecektir.

Jüri Üyeleri

Danışman Jüri Üyeleri

Osman Nuri Uçan (Prof Dr., AU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı)

Ayşe Erdem Aknesil (Prof Dr., AU)

Hakkı Özhan, İnşaat Mühendisi (Dr. Öğr. Üyesi)

Orkunt Turgay, İç Mimar (Dr.Öğr.Üyesi, AU)

 

Asil Jüri Üyeleri

Aykut Karaman, Şehir Plancısı-Mimar (Prof. Dr., AU) Jüri Başkanı

Ayşegül Akçay Kavakoğlu, Mimar (Dr.Öğr.Üyesi, AU)

Çağda Özbaki, Mimar (Dr.Öğr.Üyesi, AU)

Deniz Çetin, Mimar (Dr.Öğr.Üyesi, AU)

Nilay ÖZLÜ, Mimar (Dr.Öğr.Üyesi, AU)

 

Yedek Jüri Üyeleri

Türkan Nihan Hacıömeroğlu, Mimar (Dr., ESOGU)

Derya Güleç Özer, Mimar (Doç. Dr., YTÜ)

Yarışmacılardan istenilenler ve teslim edilecek pafta boyut ve şekli

-En fazla 2 adet A1 pafta baskı olarak teslim edilecek, paftalar dikey olarak planlanacaktır. Paftaların sağ üst köşesinde 5 rakamlı bir rumuz yer alacaktır.

 

-Paftalar ayrıca A3 formatında da çıktı alınıp dosya olarak teslim edilecektir.

 

-Proje fikrini anlatan 1000 kelimelik bir proje metni teslim edilecektir. Bu metin A4 dosya formatında teslim edilecektir. İlgili metinler pafta üzerlerinde de yer alabilir.

 

-Pafta sunum tekniği serbesttir, dijital araçlar kullanılabileceği gibi kolaj vb. teknikler de kullanılabilir.

 

-Tüm görsellerin ve paftaların 300 dpi jpeg formatında “AU_SIMBIYOTIK MEKANLAR_Y1_yarışmacı rumuzu” olarak isimlendirilerek üzerinde yarışmacının rumuzunun bulunduğu bir CD’de teslim edilmesi gerekmektedir.

Yarışma Takvimi

Yarışma İlanı:  23 Nisan 2019

 

Soru-cevapların yayınlanması: 7 Mayıs 2019

(Sorular 3 Mayıs 2019 tarihine kadar raportörlüğe mail yoluyla iletilebilir. Cevaplar web sayfasında yayınlanacaktır.)

 

Yarışmaya kayıt süresi sonu: 12 Haziran 2019

(Web sitesindeki online başvuru formu doldurularak kayıt yapılmalıdır.)

 

Proje Teslimi: 12 Haziran 2019, saat 17:00’a kadar

(Kargo ile yapılan gönderimlerde, kargoların 12 Haziran 2019 saat 17:00’a kadar kargoya verilmiş olması gerekmektedir. Kargo gönderildiğine ait faturanın ayrıca taranarak raportörlüğe mail olarak iletilmesi gerekmektedir.)

 

Jüri değerlendirilmesi: 14 Haziran 2019

 

Sonuçların Açıklanması: 18 Haziran 2019

 

Sergi tarihi ve yeri daha sonra web sitesinde açıklanacaktır.

Tasarımların Teslim Yeri

Projeler aşağıdaki adrese elden veya posta yolu ile teslim edilecektir:

 

Araş. Gör. Emirhan Kurtuluş

Altınbaş Üniversitesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlık Sekreterliği

Mahmutbey Dilmenler Caddesi,   No:26, 34217 Bağcılar – İSTANBUL

 

 

Rumuz, Ambalaj Esasları

Paftaların sağ üst köşesine 5 rakamlı bir rumuz yazılacaktır. Paftalar, kimlik zarfı ve proje görsellerinin bulunduğu CD, ambalaj içerisinde teslim edilecek; ambalajın üzerinde projenin rumuzu ve kategorisi yer alacaktır.  Paftalar ambalaja konulurken katlanmamalıdır.

 

Kimlik Zarfı

Tüm ekip üyelerinin bilgilerinin (isim-soyisim, okuduğu okul, okuduğu bölüm, proje rumuzu, adres, telefon, mail adresi) yer aldığı bir belge ve ekip üyelerine ait öğrenci belgeleri kimlik zarfı içerisinde teslim edilecektir. Kimlik zarfı kapatılmalı, üzerine “Kimlik zarfı” ibaresi konulmalı ve “rumuz” eklenmelidir.

Öğrencilerin kimliklerini veya okul isimlerini ifade edecek hiçbir yazı veya resim paftalar ve rapor üzerinde yer almamalıdır.

 

Ödüller

Yarışmada her bir kategori için 3 adet eşdeğer ödül (Samsung Galaxy TabE – Tablet Bilgisayar) verilecektir.