Düzenleme Komitesi

Danışman Jüri Üyeleri

Osman Nuri Uçan (Prof Dr., AU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı)

Ayşe Erdem Aknesil (Prof Dr., AU)

Hakkı Özhan, İnşaat Mühendisi (Dr. Öğr. Üyesi)

Orkunt Turgay, İç Mimar (Dr.Öğr.Üyesi, AU)

 

Asil Jüri Üyeleri

Aykut Karaman, Şehir Plancısı-Mimar (Prof. Dr., AU) Jüri Başkanı

Ayşegül Akçay Kavakoğlu, Mimar (Dr.Öğr.Üyesi, AU)

Çağda Özbaki, Mimar (Dr.Öğr.Üyesi, AU)

Deniz Çetin, Mimar (Dr.Öğr.Üyesi, AU)

Nilay ÖZLÜ, Mimar (Dr.Öğr.Üyesi, AU)

 

Yedek Jüri Üyeleri

Türkan Nihan Hacıömeroğlu, Mimar (Dr., ESOGU)

Derya Güleç Özer, Mimar (Doç. Dr., YTÜ)