Düzenleme Komitesi

Jüri Üyeleri

Prof. Dr. Osman Nuri UÇAN (Altınbaş Üniv., Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı)

Doç. Dr. Oğuz BAYAT (Altınbaş Üniv., Fen Bilimleri Enst. Mdr., Elektrik-Elektronik Müh. Böl.)

Doç. Dr. Yasa Ekşioğlu ÖZOK (Altınbaş Üniv., Elektrik-Elektronik Müh. Böl.)

Dr. Öğr. Üyesi Sefer KURNAZ (Altınbaş Üniv., Bilgisayar Müh. Böl. Bşk.)

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz ATA (Altınbaş Üniv., Yazılım Müh. Böl. Bşk.)

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman BAŞTÜRK (Altınbaş Üniv., Makine Müh. Böl. Bşk.)

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KAYGUSUZ (Altınbaş Üniv., Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yrd., Temel Bilimler Böl.)

Dr. Öğr. Üyesi Çağatay AYDIN (Altınbaş Üniv., Elektrik-Elektronik Müh. Böl.)

Dr. Öğr. Üyesi Doğu Çağdaş ATİLLA (Altınbaş Üniv., Elektrik-Elektronik Müh. Böl.)