Düzenleme Komitesi

 

Jüri Üyeleri;

Prof. Dr. Osman Nuri UÇAN (Altınbaş Üniv., Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı)

Dr. Öğr. Üyesi Orkunt TURGAY, (Altınbaş Üniv., İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Böl. Bşk.)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül AKÇAY KAVAKOĞLU (Altınbaş Üniv., Mimarlık Böl. Bşk.)

Dr. Öğr. Üyesi Hakkı ÖZHAN (Altınbaş Üniv., Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yrd., İnşaat Müh. Böl.)

Dr. Öğr. Üyesi Nilay ÖZLÜ (Altınbaş Üniv., İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Böl.)

Arş. Gör. Büşra BAŞKURT (Altınbaş Üniv., İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Böl.)

 

Raportör;

Arş. Gör. Seniha Deniz YURTTAKAL (Altınbaş Üniv., İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Böl.)

Arş. Gör. Sümeyra AKGÜN (Altınbaş Üniv., İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Böl.)